Liberty MediCare

Bảo hiểm Sức khỏe Tiêu chuẩn Liberty MediCare  với nhiều quyền lợi. Chính sách ưu đãi cho nhóm và gia đình cùng các quyền l​ợi bảo hiểm tự chọn đảm bảo phù hợp với nhu cầu của bạn

Hotline : 0236.3685.000

Bảo hiểm Sức khỏe

Bảo hiểm cho cả bệnh tật và tai nạn
Không giới hạn chi phí điều trị hay số ngày nằm viện

Chi trả toàn bộ chi phí phẫu thuật, cấy ghép bộ phận, y tá chăm sóc tại nhà, điều trị trong ngày, cứu hộ và vận chuyển y tế khẩn cấp trong nước

Không áp dụng thời gian chờ cho các bệnh đặc biệt & Không giới hạn số lần khám bệnh và chi phí cho mỗi lần khám

Nhanh tay lên!
Nhận ưu đãi lên đến 20%

NGÀY

GIỜ

GIÂY

PHÚT

3
20
35
0